آرشیو دسته بندی: آزمایشگاه فیزیک ۲ – برق

گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک ۲

تمامی گزارش کارهای آزمایشگاه های فیزیک 2

دانشگاه آزاد تبریز

تهیه و تنظیم : مهدی محمدزاده

پسورد فایلها : tekniker.ir

برای دانلود روی نام گزارش کارهای کلیک کنید.

ادامه

گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک ۲

آزمایش اول – تعیین مقاومت الکتریکی

آزمایش دوم – به هم بستن مقاومت ها ، اثر حرارت در مقاومت الکتریکی ، پل وتسون ، مقاومت ویژه سیم

آزمایش سوم – اسیلوسکوپ ، منحنی لیساژور ، ضریب خودالقایی سیم پیچ

آزمایش چهارم – ترانسفورماتور ، قوانین کیرشهف در مدارات RLC

نکته: این فایل ها صرفا جهت راهنمایی می باشد.  لطفا عینا کپی نکنید.

برای دانلود روی نام آزمایش ها کلیک کنید.