آزمایشگاه میکروپروسسور - برق, دروس برق, رشته ی برق, میکروپروسسور

مجموعه تمرینات جزوه میکروپروسسور – استاد سجاد فرهنگی

این بسته شامل:
۳۵+۱ مثال
۹+۱ تمرین
هر کدام دارای فایل کدویژن و شبیه سازی آن در پروتوس نسخه ۷ میباشد.
همه برنامه ها یک به یک تست شده و عملکرد دقیق دارند.
همه مشکلات موجود در مثالهای جزوه اصلاح شده اند.