آرشیو دسته بندی: اندازه گیری الکتریکی

کاربردهای فسفر

در این پست به کاربردهای فسفر اشاره ای خواهم کرد.

عکس ها از کیفیت لازم برای زوم روی نوشته ها برخوردارند.

تعداد عکس : سه عدد

ph1

ph2

ph3