برنامه نویسی, دروس برق, رشته ی برق

برنامه ی تشخیص حروف قرینه

این برنامه رشته ای را گرفته و تشخیص می دهد که قرینه است یا خیر؟ مثلا: beeb قرینه است. عزیزانی که سورس آماده را می خواهند ، از پایین صفحه می توانند دانلود کنند.