آرشیو دسته بندی: ابزار دقیق

جزوه ی ابزار دقیق و اجزاء سیستمهای كنترل صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه ی ابزار دقیق و اجزاء سیستمهای كنترل صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس محترم : دکتر طباطبایی یزدی

تهیه: آقای حسام زنگی آبادی
نوع: تایپ شده

 

قسمت 1 – تجهيزات اصلي اندازه گيري و كنترل فرآيندهاي صنعتي

قسمت 2- ترانسديوسرها

قسمت 3- ترانسديوسرهاي موقعيت

قسمت 4 – ترانسديوسرهاي نيرو

قسمت 5- ترانسديوسرهاي حرکت

قسمت 6 – ترانسديوسرهاي مايعات و فشار

فهرست ریز: 

   تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی

    معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق

    حس کننده ها و یا مبدل ها

    اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال

    وسایل کنترل کننده و عملگرها

    نشانگر و ثبات ؛ وسایل نشان دهنده و کامپیوتر

    اجزاء سیستم های کنترل و ابزار دقیق

    (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها

   ترانسدیوسرها

    مشخصه های ترانسدیوسر

    مشخصه های استاتیکی

    ( Repeatability) تکرار پذیری

    Hysteresis هیسترزیس

    ( Linearity) خاصیت خطی بودن

    مشخصات دینامیکی

    پاسخ زمانی یک ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده

    پاسخ فرکانسی

     ترانسدیوسرهای موقعیت

    The linear inductosyn

    The nozzle flapper displacement transducer

    Laser interferometer

     Fotonic sensor

    ترانسدیوسر تغییر مکان بروش القائی

     ترانسدیوسر تغییر مکان بروش ظرفیت متغیر ( خازنی )

     استرین گیج

     پتانسیو متر ها

     ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی

     LVDT

      RVDT

    اینکودرهای نوری

    اینکودر دیجیتالی خطی

    سینکرو و ریزالور

    ترانسدیوسرهای نیرو

    کشش

    مدار پل وتستون

    Load cells  سلول های بار

    ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers

    ترانسدیوسرهای سرعت

     تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers

    ترانسدیوسرهای فشار

    ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers

    ترانسدیوسرهای سطح مایعات

 

تعداد صفحات : 118

همگی در یک فایل فشرده RAR

پسورد : tekniker.ir لطفاً پسورد با حروف کوچک تایپ شود.
دانلود