بررسی سیستم های قدرت ۲, دروس برق, رشته ی برق

جزوه بررسی سیستم های قدرت ۲ – دکتر میترا سرهنگ زاده

استاد : خانم دکتر میترا سرهنگ زاده
نویسنده : مهدی محمدزاده
تمرینات فصل ۱ (بعد از فصل یک) در این جزوه قرار داده شده است.