آرشیو دسته بندی: فیزیک یک

جزوه ی فیزیک ۱ دکتر پرویز حوایی به همراه مسائل

جزوه ی فیزیک ۱

استاد : دکتر پرویز حوایی

نویسنده : مهدی محمدزاده {با این جزوه ۱۹٫۵ گرفتم… یعنی اگر کم گرفتین مشکل از جزوه نیست! :)  }

ویژه: با خرید این جزوه ؛ نمونه مسائل فیزیک ۱ را هم هدیه بگیرید.

کیفیت عکس ها را برای لود سریعتر پایین تر آورده ایم.

فرمت : PDF

Fizik 1 - Dr.Parviz Havvaie - Mahdi Mohammadzadeh - Tekniker.ir_01Fizik 1 - Dr.Parviz Havvaie - Mahdi Mohammadzadeh - Tekniker.ir_02

Fizik 1 - Dr.Parviz Havvaie - Mahdi Mohammadzadeh - Tekniker.ir_03Fizik 1 - Dr.Parviz Havvaie - Mahdi Mohammadzadeh - Tekniker.ir_04

مسائل فیزیک ۱

استاد : دکتر پرویز حوایی

Masael Fizik 1 - Dr.Parviz Havvaie - Tekniker.ir_01Masael Fizik 1 - Dr.Parviz Havvaie - Tekniker.ir_02

Masael Fizik 1 - Dr.Parviz Havvaie - Tekniker.ir_03Masael Fizik 1 - Dr.Parviz Havvaie - Tekniker.ir_04

۱۱۰,۰۰۰ ریال – خرید