آرشیو دسته بندی: ماشین 3

ماشین ۳ – دانشگاه علم و صنعت تهران

ماشین 3 – دانشگاه علم و صنعت تهران

استاد: دکتر واحدی

حجم: 15 مگابایت

فرمت: PDF

 

دانشجویان محترم دکتر نوجوان عنایت داشته باشید:

فایل 1 : میخوانید ولی چاپ نمیکنید.

فایل 2 : صفحه 1 تا 4 را چاپ میکنید.

فایل 3 : کلاً

فایل 4 : صفحه 6 تا 8 (خود صفحه 6 و 8 هم هستند)

فایل 5 : صفحه 1 تا 16

فایل 7 : کلاً

فایل 9: کلاً

فایل 11 : کلاً

فایل 12 : کلاً

دانلود