دروس برق, رشته ی برق, مدارهای الکتریکی دو

مثالی دیگر برای معادلات مش – شامل سلف تزویج

معادلات ماتریس مش را برای مدار زیر بنویسید. اگر اشتباهی را (حتی جزئی) در مطالب مشاهده کردید ، خواهش می کنم به من اطلاع دهید. در ضمن این مطالب برای بررسی درستی مطالب شماست ، لطفاً کپی برداری نکنید. می توانید روی عکس کلیک کنید تا از کیفیت لذت ببرید!

دروس برق, رشته ی برق, مدارهای الکتریکی دو

مثالی برای معادلات مش و گره

برای مدار زیر معادلات مش و گره را بنویسید. اگر اشتباهی را (حتی جزئی) در مطالب مشاهده کردید ، خواهش می کنم به من اطلاع دهید. در ضمن این مطالب برای بررسی درستی مطالب شماست ، لطفاً کپی برداری نکنید.

دروس برق, رشته ی برق, مدارهای الکتریکی دو

مثالی برای ماتریس مش

برای مدار زیر روابط ماتریس مش را بنویسید. اگر اشتباهی را (حتی جزئی) در مطالب مشاهده کردید ، خواهش می کنم به من اطلاع دهید. در ضمن این مطالب برای بررسی درستی مطالب شماست ، لطفاً کپی برداری نکنید.

دروس برق, رشته ی برق, مدارهای الکتریکی دو

مثالی برای ماتریس گره در حالت دائمی سینوسی

معادلات ماتریس گره را برای مدار زیر در حالت دائمی سینوسی بنویسید. اگر اشتباهی را (حتی جزئی) در مطالب مشاهده کردید ، خواهش می کنم به من اطلاع دهید. در ضمن این مطالب برای بررسی درستی مطالب شماست ، لطفاً کپی برداری نکنید.