دروس برق, رشته ی برق, مدار منطقی

مدار جمع و تفریق کننده چهاربیتی

مدار جمع و تفریق کننده چهاربیتی با بیت کنترلی X به طوری که هر وقت بیت کنترلی ۰ باشد؛ عمل تفریق  و هروقت ۱ باشد ، عمل جمع روی بیت ها انجام گیرد. اگر مشکلی داشت ، لطفاً اطلاع دهید ؛  ضمناً عکس از کیفیت لازم برای زوم روی اعداد برخوردار است.

دروس برق, رشته ی برق, مدار منطقی

مدار تفریق کننده ی دو عدد هشت بیتی

مدار تفریق کننده ی دو عدد هشت بیتی با استفاده از جمع کننده های چهار بیتی و مفهوم متمم یک ، در زیر تقدیم شما می شود؛  لطفا اگر پیشنهادی برای بهینه سازی داشتید یا اگر اشتباهی را مشاهده کردید ؛ به من اطلاع دهید. عکس را در تب جدید باز کنید یا هم بعد از

دروس برق, رشته ی برق, مدار منطقی

دو مثال از روش ساده سازی مک-گلاسی

در این پست می خواهیم ۲ مثال از روش ساده سازی توابع منطقی به روش مک گلاسی ، را حل کنیم؛ لطفاً منتظر باشید تا عکس ها لود شوند ، می توانید برای واضح دیدن تصاویر آنها را در تب جدید ، باز کنید؛ اگر مشکلی را مشاهده کردید، به من اطلاع دهید ؛ این

دروس برق, رشته ی برق, مدار منطقی

طراحی Seven Segment حالت : کاتد مشترک

در این پست ، می خواهیم یک سِوِن سگمنت که در حالت کاتد مشترک قرار دارد را با جداول کارنو طراحی کنیم؛ البته می دانیم که در حالت کاتد مشترک : دیود های نوری با یکِ منطقی فعال می شوند. منتظر باشید تا عکس کاملا لود شود؛ میتوانید روی عکس کلیک کنید تا نوشته ها

دروس برق, رشته ی برق, مدار منطقی

مدار تشخیص مضارب ۳ از هر عدد ۴ بیتی

می خواهیم مدار تشخیص مضارب ۳ از هر عدد ۴ بیتی را با استفاده از جدول ساده سازی کارنو بررسی کنیم.  اگر اشتباهی را در عکس مشاهده کردید، لطفاً به من اطلاع دهید؛   در ضمن این مطالب برای بررسی صحیح بودن مطالب شما می باشد ، لطفاً کپی برداری نکنید؛ با تشکر   لطفاً صبر

دروس برق, رشته ی برق, مدار منطقی

مدار مبدل کد گری به کد باینری (۴ بیتی)

می خواهیم مدار مبدل کد گری به کد باینری (۴ بیتی) را با استفاده از جدول ساده سازی کارنو بررسی کنیم. در ضمن این مطالب برای بررسی صحیح بودن مطالب شما می باشد ، لطفاً کپی برداری نکنید؛ با تشکر   صبر کنید تا عکس بارگذاری گردد…

دروس برق, رشته ی برق, مدار منطقی

مدار مبدل کد باینری به کد گری (۴ بیتی)

می خواهیم مدار مبدل کد باینری به کد گری (۴ بیتی) را با استفاده از جدول ساده سازی کارنو بررسی کنیم. اگر اشتباهی را در عکس مشاهده کردید، لطفاً به من اطلاع دهید؛ در ضمن این مطالب برای بررسی صحیح بودن مطالب شما می باشد ، لطفاً کپی برداری نکنید؛ با تشکر صبر کنید تا عکس

دروس برق, رشته ی برق, مدار منطقی

حل تمرین شماره ی ۱۳ از فصل دو

حل تمرین شماره ی ۱۳ از فصل دوم کتاب مدار منطقی موریس مانو ممکن است اشتباه در اطلاعات باشد ، لذا در صورت مشاهده ، به من اطلاع دهید؛ در ضمن این مطالب فقط برای بررسی صحیح بودن مطالب شما می باشد ، لذا از کپی برداری خودداری کنید، ممنونم.