Category Archives: آزمایشگاه میکروپروسسور – برق

مجموعه تمرینات جزوه میکروپروسسور – استاد سجاد فرهنگی

این بسته شامل:
35+1 مثال
9+1 تمرین
هر کدام دارای فایل کدویژن و شبیه سازی آن در پروتوس نسخه 7 میباشد.
همه برنامه ها یک به یک تست شده و عملکرد دقیق دارند.
همه مشکلات موجود در مثالهای جزوه اصلاح شده اند.