آرشیو دسته بندی: دیگر

هدیه اي دیجیتال براي سالمندان

دســتگاه فریواك (FriWalk) در نگاه اول بیشــتر یــک چارچوب فلزي داراي چرخ اســت که به بهتر راه رفتن سالمندان کمک میکند؛ اما این وسیله چیزي فراتر از اینهاست. دستگاه فریواك چند دوربین و حسگر دارد که میتواند موانع موجود در مســیر حرکت ســالمند را شناسایی کند و به اوهشدار دهد. همچنین سامانه موقعیتیاب این دستگاه به سالمندان مبتلا […]

دانلود نرم افزار پروتئوس ۸.۳

Proteus.Pro.8.3.SP2.Build.19906
نرم افزاری کاربردی جهت طراحی خودکار مدارات الکتریکی می باشد. Proteus مجموعه ای از یک سیستم شبیه سازی مدارات بر مبنای مدل های اجزای الکتریکی در PSpice است. یکی از ویژگی های متمایز Proteus Professional امکان مدل سازی از دستگاه های قابل برنامه ریزی مانند میکروکنترلرها، میکروپروسسورها، DSP و … می باشد…..