آرشیو دسته بندی: ریاضی مهندسی

جزوه ی ریاضی مهندسی – دکتر علیرضا عندلیب

استاد : دکتر علیرضا عندلیب
نویسنده : مهدی محمدزاده
فرمت : PDF

دو انتگرال مهم در ریاضی مهندسی

  فرمول حفظی برای دو تا از انتگرال های مهم که در درس ریاضی مهندسی ، در قسمت سری فوریه لازم می شوند؛ البته کلاً در ریاضیات خیلی استفاده می شوند.