آرشیو دسته بندی: محاسبات عددی

برنامه روش های درونیابی و نقطه یابی درس محاسبات عددی

برنامه روش های درونیابی و نقطه یابی درس محاسبات عددی با نرم افزار Matlab با استفاده از روشهای نیوتن رافسون نیوتن نابجایی دوبخشی (منصف) ژاکوبی گوس سایدل وتری گوس جردن تکرار نقطه ثابت تقریب ریشه

جزوه ی محاسبات عددی – دکتر یعقوب محمودی

استاد: دکتر یعقوب محمودی
نویسنده : مهدی محمدزاده
حجم : ۱۰ مگابایت
تعداد صفحه : ۴۸
فرمت PDF

۱۴ مثال از مبحث نابجایی در درس محاسبات عددی

به همراه حل
فرمت PDF
نمودارها رسم شده و جدول نابجایی نیز قرار داده شده است.