مراجعه به سایت سنتال

مهندس ناصر کسرائی

مدیر عامل شرکت سازه های نوین تبریز (سنتال)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز

مدرس:
الکترونیک 1
الکترونیک 2
الکترونیک 3
تکنیک پالس
مباحث ویژه در الکترونیک و تولید

اخبار کلاسها (فعلا در حال راه اندازی این سیستم هستیم.)

تصویرها

ویدئوها

برای مشاهده مصاحبه استاد کسرائی در شبکه سهند اینجا کلیک نمائید.