آرشیو برچسب های: بنجامین فرانکلین

بار الکتریکی چیست؟

بار یک خاصیت یا یک ویژگی برای ماده هستش. اجازه بدید شفافتر توضیح بدم: در دنیای خودمون برای انسان ها خاصیت یا ویژگی داریم برای مثال خوب یا بد بودن ویژگی یک انسان هستش… انسان ممکنه پول داشته باشه یا نداشته باشه یا هم قرض کرده باشه کلا یعنی ترازش منفی باشه. پس تمام ماده […]